Des del 2011, RECUWATT és el congrés internacional de referència al sud d’Europa sobre Reciclatge i Energia.

A les tres primeres edicions es va confirmar la importància de l’existència d’un enclavament on poder exposar de manera rigorosa i clara les necessitats sobre el tractament de residus que existien a Espanya, demostrant i explicant mitjançant la presència i testimoni d’experts multidisciplinaris de tot el món, que la Valorització Energètica de Residus segueix sent avui dia una de les millors solucions tècniques i mediambientals al problema de la gestió de les fraccions no recuperables dels residus, i l’única via vàlida com a tractament finalista que pot ser entesa en el context futur d’una Economia Circular.

Tres anys després de la publicació de la Directiva Marc sobre residus de la UE, el mateix any de la seva transposició al nostre país, es va obrir el debat a RECUWATT sobre les necessitats de desenvolupar més i millors instal·lacions de tractament a Espanya.

Ara, com a conseqüència de la lentitud del desenvolupament de les nostres polítiques en matèria de gestió de residus, les dificultats pel compliment dels objectius 2016 i 2020, la necessitat urgent de planificació amb visites a 2030 i la consciència obtinguda que la responsabilitat en matèria de producció, recollida, recuperació i tractament dels residus no recau només en polítiques estatals amb aparença de voluntaris, sinó d’una manera molt clara en cada comunitat autònoma a través de la gestió municipal, RECUWATT, en aquesta nova edició 2016, va decidir ampliar el camp d’acció, treballant en i pel cicle professional complet de la gestió de residus.

D’aquesta manera, es va obrir una nova etapa en la qual aquest espai d’intercanvi entre professionals que promou el Consorci pel tractament de Residus del Maresme, juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de Catalunya, es va veure reforçat a escala organitzativa per la Fundació Fòrum Ambiental i els Consorcis de Residus del Vallès Oriental i el del Vallès Occidental.

Tenim un repte: assolir els objectius 2020 i 2030 que es plantegen en el marc del paquet legislatiu de l’economia circular: en el 2020 el 50% dels residus municipals han de ser reciclats i en el 2030 el 65%. És per això que estem construint un nou espai de diàleg i creixement, on s’uneixin, en un breu espai de temps, noves promotores del desenvolupament mediambiental del nostre país.


Hem compartim experiències i coneixements per poder enfortir el nostre sector.

A més a més, per tancar el cicle complert de la responsabilitat en gestió de residus, Aquiara Participa Social ens va proposar crear un moviment d’implicació social, que faci conscient i partícip a cada ciutadà del nostre país, tant per la labor que els professionals del sector realitzem, com de la responsabilitat i importància de la consecució d’aquests objectius, per què està a les nostres mans, però necessitem la vostra ajuda.


Sumem junts avui, perquè el dia de demà sigui millor per a tots:
RECYCLING, ENERGY AND LIFE

.

Creadora de la campanya de comunicació: