Partners de RECUWATT 2016EMPRESA PATROCINADORA
Vam comptar amb el suport de 20 Empreses Patrocinadores que es van vincular amb l’activitat convertint-se en autèntics partners del Congrès.

Conegueu aquí les diferents opcions de patrocini que estaven disponibles per RECUWATT 2016!


ENTITATS COL·LABORADORES
35 organismes i entitats del sector ens van donar suport a l’esdeveniment i van ajudar amb la difusió del Congrès, sense que això hagi suposat cap aportació econòmica directa per part d’aquestes institucions.


UNIVERSITATS
També vam comptar amb la participació de 5 Universitats com a Academic Partners en les activitats que els hi vam oferir per a acollir-les!


MEDIA I PREMSA
Vam comptar amb la col·laboració de 6 Mitjans de Comunicació com a Media Partners. Es va establir un acord amb aquests mitjans per la difusió del RECUWATT 2016.