Les administracions locals i els residus municipals

Buscant respostes als reptes de la gestió integrada de residus

La Jornada va estar destinada a responsables polítics i tècnics de les administracions autonòmiques i locals espanyoles, així com a gestors de serveis públics i l’objectiu va ser centrar i debatre aspectes tan importants com l’aplicació de noves eines fiscals sobre la gestió d’infraestructures que permeten aconseguir els objectius de 2020.

Experiències com les de Catalunya o País Basc es van presentar i debatre examinant els seus aspectes més rellevants davant els nous reptes que planteja la UE en un context de desenvolupament cap a un model d’Economia Circular.

* Pot descarregar les presentacions dels ponents accedint a la informació de cada sessió.

* Si no visualitza correctament el programa, faci clic aquí.


Organitzen