fec

“La Fundació Empresa & Clima presenta per setè any consecutiu el seu Informe de Situació de les emissions de CO2 en el món”

La reactivació econòmica va provocar a Espanya un augment del 7,2% en les emissions de CO2 subjectes a Directiva.

 

Fi del descens d’emissions totals de CO2 que s’estava experimentant a Espanya des de l’any 2008. La reactivació econòmica generada per la sortida de la crisi ha provocat que les emissions de CO2 subjectes a la Directiva Europea de Comerç d’Emissions (Directiva 2003/87/CE) augmentin un 7,2% al nostre país durant 2014, així com un repunt del 1,1% en l’avanç de les dades de les emissions totals.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’INFORME DE SITUACIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 AL MÓN – ANY 2014, elaborat per l’economista Arturo de las Heras, coordinat per la Fundació Empresa & Clima (FEC). L’Informe és la continuïtat dels sis treballs anteriors de la Fundació Empresa & Clima i és de les poques obres que es realitzen dins del nou marc ampliat del Protocol de Kyoto 2013 – 2020.

A més del increment del 7,2% de les emissions subjectes a la Directiva 2003/87/CE, assenyalat anteriorment (Contrasta amb el descens del 9,5% de les mateixes en 2013) un altre dada rellevant és que aquest any s’han verificat a Espanya 130 milions de tones de CO2 (respecte els 122 milions de l’any anterior). Les emissions difuses espanyoles en l’any 2013, van representar el 61,9% de les totals i Espanya es va situar al 2013 en cinquena posició amb un 7,2% del total de les emissions europees. L’informe assenyala que durant l’any 2013 el percentatge entre emissions difuses i emissions subjectes a directiva a Europa no va patir variacions significatives, mantenint-se el pes percentual entre elles respecte l’any anterior.

Una altre dada de la realitat espanyola, és que en 2013 els espanyols van mantenir-se per sota la mitja europea en emissions per càpita, situant-se en 6,88 t/CO2 per persona i any, sent la mitja europea de 8,8 t/ CO2.

Un repàs a les CC.AA.

Les dues comunitats espanyoles amb un major número d’instal·lacions verificades durant el 2014 van ser la Comunitat Valenciana i Catalunya amb 184 i 132, representant el 20,4% y 14,7% respectivament sobre el total de les instal·lacions espanyoles verificades subjectes a la directiva europea.

Les següents en número d’instal·lacions van ser Andalusia i Castella i Lleó amb 119 y 59 respectivament. Andalusia, amb més de 22,4 milions de tones de CO2 verificades, segueix sent la comunitat amb un major volum d’emissions subjectes a directiva en 2014, representat el 17,1% del total espanyol, El Principat d’Astúries amb un 13,5% ha sigut la segona comunitat en emissions.

Només Extremadura ha tingut un superàvit de permisos en 2014. Sent el dèficit total espanyol de més de 68,9 milions de permisos. Analitzant els percentatges entre instal·lacions i emissions, podem destacar la Comunitat Valenciana, on existeix un percentatge molt més alt d’instal·lacions respecte el percentatge d’emissions. Com a contrapartida, les comunitats d’Astúries, Galicia i Andalusia mantenen un percentatge d’emissions molt per sobre de la seva representativitat en instal·lacions.

Percentualment, la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Aragó han sigut les comunitats amb un major augment relatiu de les emissions subjectes a directiva en 2014 amb un 25,7%, 19,1% y 14,1% respectivament. Per contra, la comunitat autònoma amb un major descens relatiu d’emissions, va ser La Rioja amb un 50,5%.