2020 Virtual Sessions

Una mirada al futur dels recursos en un món complex

Dimarts 6 octubre

ECONOMIA I SOCIETAT

9.30 h

Benvinguda i presentació

Sr. David Bote, president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Sr. Carles Salesa, director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

9.45 h

Sesión 1: El futur que ve, claus per entendre l’economia i la societat en un entorn multicrisis

Sr. Antón Costas, catedrátic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona

Sr. Ismael Quintanilla, filòsofo i psicòleg social, director de la Unitat de Recerca de de Psicología Econòmica i del Consumidor (UIEPC) de la Universitat de Valencia

Presenta y modera: Sr. Ramon Aymerich, redactor en cap d’internacional de La Vanguardia

10.45 h

Sesión 2: El European Green Deal i el Pla d’Acció d’Economía Circular, dos potents instruments per a la reconstrucció d’Europa

Sra. María Rincón , directora Area Economía Circular, Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea

Presenta i modera: Sra. Alba Cabañas, directora estratègica del LAB Ecoinnova

11.30 h.

Fi de la sessió

Dimecres 7 octubre

RECURSOS I RESIDUS

9.30 h

Sessió 1: El full de ruta per a una gestió sostenible dels residus i el compliment dels objetius europeos, i algunes lliçons apreses de la crisi.

Sr. Ismael Aznar, director general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica

Sr. Josep María Tost, director de l’Agencia de Residus de Catalunya

Presenta i modera: Sr. Carles Salesa, director del Consorci de Residus del Maresme

10.30 h

Sessió 2: Una mirada crítica als sistemes de control dels contractes de recollida i neteja viària.

Sr. Jordi Bartrolí, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Granollers

Sr. Josep Lluís Sala, soci director de BGEO

Presenta i modera: Sra. Conchita Vicaria, Oficina Técnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

11.30 h.

Fi de la sessió.