aeversu_anempa

El passat 16 de juny a Madrid, l’Associació Nacional d’Empreses Públiques de Medi Ambient (ANEPMA), que presideix Rafael Arjona, va formalitzar un acord de col·laboració amb l’Associació Catalana de Valorització Energètica de Residus Sòlids Urbans (ACEVERSU), presidida per Joan Gaya. La col·laboració se centrarà a obtenir criteri i impulsar conjuntament projectes de tractament de residus mitjançant els quals es posi en valor aquests residus com a recurs, es redueixin els impactes ambientals de la seva gestió i s’aconsegueixi iniciar el camí definitiu cap al compliment de les directives de la UE i del nou paquet d’economia circular previstos, successivament, per als anys 2020 i 2030.

La creació d’un grup de treball i desenvolupament en aquesta matèria, així com l’intercanvi de coneixements en les properes jornades d’ANEPMA, que se celebraran a Mèrida entre el 15 i el 17 de novembre d’aquest any, seran algunes de les accions dinamitzadores inicials d’aquest acord.