Josep Lluís Sala

Socio director de BGEO

Coordinador de proyectos GIS aplicados a la gestión territorial, al ámbito de las infraestructuras urbanas, soluciones integradas del ciclo integral del agua.
Formador en geotecnologías libres aplicadas a la gestión del territorio (GIS, GISWATER). 
Partner Director en BGEO OPEN GIS, SL
Tesorero en Giswater Association
Arquitecto técnico
Vocal Junta de Govern i Delegat de la Comissió Territorial del Vallès Oriental del Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

Leave a Comment